FUNKSIONIMI DHE PUNIMI

KUSH JEMI NE?

GIPS IMOBILIA DESIGN si kompani me karakter biznesi familjar është themeluar dy dekada më parë, pikërisht më 15.10 2004 dhe për këtë periudhë prej më shumë se dy dekadash ka shënuar rritje dhe përmirësim të vazhdueshëm të mënyrës së punës duke aplikuar teknika të reja moderne në punë.

RRETH KOMPANISË

18 vitet e fundit kanë mjaftuar që GIPS IMOBILIA DESIGN të rritet në një lider tregu në fushën e ndërtimit dhe, në përputhje me të gjithë kapacitetin e burimeve njerëzore dhe materiale të nevojshme, për të përmbushur kërkesat e klientëve tanë me një theks të veçantë në punën e:

  1. INTERIER: Sisteme Knauf, program AMF, suvatim me makinë, shërbime lyerjeje, shërbime shtrimi dyshemeje, energji elektrike, hidraulikë, ngrohje;
  2. EKSTERIER: fasada, zdrukthëtari fasadash, punime llamarine, rregullim sipërfaqesh;

MË SHUMË PËR NE

Në fushën e burimeve materiale, disponojmë me teknologji dhe pajisje moderne duke përdorur materiale të cilësisë më të lartë të prodhuara nga markat kryesore europiane që posedojnë karakteristikat më të mira të konfirmuara nga certifikatat e cilësisë nga institucionet përkatëse europiane.
Në fushën e burimeve materiale, disponojmë me teknologji dhe pajisje moderne duke përdorur materiale të cilësisë më të lartë të prodhuara nga markat kryesore europiane që posedojnë karakteristikat më të mira të konfirmuara nga certifikatat e cilësisë nga institucionet përkatëse europiane.
Për të garantuar standardet më të larta dhe cilësi konstante, kompania ka një certifikatë cilësie ISO 9001 - 2015 që konfirmon sigurinë, stabilitetin dhe profesionalizmin e lartë në zonën ku operojmë.


Parimi ynë bazë nga i cili buron motivimi është i frymëzuar nga motoja: Let us complete your plan... (Na lejoni ta kompletojmë planin tuaj...)