OПЕРАТИВА И ИЗВЕДБА

КОИ СМЕ НИЕ?

ГИПС ИМОБИЛИА ДИЗАЈН како компанија со семеен бизнис карактер е основана пред две декади, поточно на 15.10 2004 година и за овој период од нешто повеќе од две децении бележи постојан раст и унапредување на начинот на работа со примена на нови современи техники во работењето.

ЗА КОМПАНИЈАТА

Изминативе 18 години беа доволни ГИПС ИМОБИЛИА ДИЗАЈН да прерасне во лидер на пазарот во областа на градежништвото и соодветно на ова располага со целосен капацитет на човечки и материјални ресурси неопходни за да се исполнат барањата на нашите клиенти со посебен акцент на изведба на:

 

  1. ИНТЕРИЕР: Кнауф системи, АМФ програма, машинско малтерисување, молерофарбарски услуги, подополагачки услуги, електрика, водовод, парно греење;
  2. ЕКСТЕРИЕР: фасади, фасадна столарија, лимарски работи, партерно уредување;

ПОВЕЌЕ ЗА НАС

Во делот на материјалните ресурси располагаме со современа технологија и опрема користејќи материјали од највисок квалитет произведени од страна на големите европски брендови кои поседуваат најдобри карактеристики потврдени со сертификати за квалитет од страна на релевантните европски институции.
Во областа на човечките ресурси, со нашата компанија раководи стручен кадар, кој со успех ја менаџира работата на тимовите кои поседуваат работно искуство и сертификати за стручна подготвеност доделени од релевантни институции.
Со цел обезбедување на највисоките стандарди и постојан квалитет, компанијата поседува сертификат за квалитет ISO 9001 - 2015 кој ја потврдува безбедноста, стабилноста и високиот професионализам во областа каде делуваме.


Нашиот основен принцип од кој произлегува мотивацијата е инспириран од мотото: Let us complete your plan... (Дозволете ни да го комплетираме вашиот план...)