следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL EPS F - W3
 
 
 
 

JUBIZOL EPS F - W3

 

Бел фасаден EPS со засеци

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Плоча од експандиран полистирен (EPS), за изведба на топлотно-изолациски слојподебел од 20 cm дебелина, кај новоградби како и за доизолирање на фасадни ѕидови.

Својства
 • одличен топлотен изолатор;
 • мала водовпивливост;
 • постојан и издржлив;
 • пареопропусен;
 • ја смалува можноста за настанување на површинска кондензација на внатрешните страни на фасадните ѕидови;
 • еколошки.
Предност при вградување
 • одлично се прифаќа за лепак и малтер;
 • димензиски стабилен;
 • едноставен за вградување;
 • не иритира и не се рони;
 • има добри механички својства кајпомали оптоварувања.