следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBOSAN W120
 
 
 
 

JUBOSAN W120

 

Основен санациски малтер WTA

Jubosan W120 podložni sanirni omet е наменет за обработка на површините натопени со вода или соли, при заѕидување на поголемите нерамнини како и косини, служи како ѕидарски малтер. Основа е пред вградување на санцискиот малтер Jubosan W130. Заедно со JUBOSAN W110 и W130, cозадава 3K систем WTA за санација на влажни ѕидови.

Својства
  • дава исклучителни резултати при санација на влажни и со соли натопени ѕидови;
  • пареопропусен и отпорен на соли;
  • многу порозен (обликот и големината на порите во малтерот потполно ја оневозможуваат капиларната појава);
  • голем простор во порите за таложење на солите;
  • добра термоизолација;
  • може да се нанесе во повеќе слоеви;
  • согласен со барањата EN 998-1