следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBOSAN W110
 
 
 
 

JUBOSAN W110

 

санирен шприц WTA

Jubosan W110 sanirni obrizg е индустриски припремена мешавина од малтери, изработена на цементна база, органски додатоци, како и специјални минерални полнила. Има функција за шприцање пред нанесување на JUBOSAN W120. Заедно со JUBOSAN W120 и JUBOSAN W130 создава 3K систем за санација на влажни ѕидови, којсистем одговара на сите барања. Заедно со JUBOSAN W130 создава 2K систем за санација на влажните ѕидови..

Својства
  • дава исклучителни резултати при санација на влажните и со соли натопените ѕидови;
  • добро прифаќање на подлогата;
  • ја зацврстува подлогата;
  • го изедначува впивањето на влагата од подлогата;
  • премостува помеѓу старата и новата подлога;
  • основа при вградување на основниот санационен малтер или JUBOSAN W130;
  • eдноставна подготовка и нанесување;
  • сива боја.