следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBOSAN C130
 
 
 
 

JUBOSAN C130

 

Бетонски фасаден кит

Jubosan C130 е наменет за фина обработка на бетонски површини. Се употребува како тенкослоен малтер во системот за санација на бетонски површини, при репродуцирање и крпење на бетонските елементи. Израмнетата површина се пребојува со боја за бетон непропусна за CO2 (Elakril). Може да најде примена кај:

  • фасади,
  • балкони, тераси и скали,
  • столбови и греди,
  • готови бетонски елементи,
  • пополнување крути споеви помеѓу бетонски елементи.
Својства
  • дава исклучителни резултати при санација;
  • едноставен е за нанесување,
  • за репродуцирање и крпење на бетонски површини;
  • израмнетата површина се пребојува со боја за бетон непропусна за CO2 (Elakril),
  • класа R 3 - SIST EN 1504-3: PCC малтер за конструкциски поправки.