следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Jubolin Classic
 
 
 
 

Jubolin Classic

 

Внатрешна маса за израмнување

Подрачје на употрба

Jubolin Classic е дисперзна пастозна тенкослојна маса за многу фино израмнување и измазнување на внатрешни ѕидни и тавански површини. Се употребува и за пополнување на мали вдлабнатини, пукнатини, дупки, процепи.... Измазнетите површини се пребојуваат со сите видови ѕидни дисперзни бои.

Својства
  • маса за израмнување, спремна за употреба;
  • едноставно нанесување;
  • за рачно нанесување;
  • добро прифаќање;
  • лесно брусење;
  • висока пареопропусност.