следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBOGLET Universal 0-8
 
 
 
 

JUBOGLET Universal 0-8

 

Внатрешна гипсана мaса за израмнување

Juboglet е внатрешна ѕидна маса за израмнување, направена врз база на гипс, која поради својот суровински состав ја регулира влагата во просторот. Погодна е за израмнување на поголеми ѕидни и тавански површини во слој со дебелина до 8 mm. Се користи и за пополнување на фуги кајѕидни и тавански облоги одгипс –картонски плочи. Споевите задолжително да се бандажираат со ленти од пластифицирана стаклена мрежичка.

Својства

  • израмнување во слојсо дебелина до 8 mm;
  • погоден е за бандажирање и добро се прифаќа;
  • за рачно нанесување;
  • отворено време за работа ≈80 min;
  • висока пареопропусност;
  • израмнетите површини можат да се бојат со сите видови на дисперзни бои;
  • едноставно брусење;
  • EN 13279.