следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBOGLET Nivelin D
 
 
 
 

JUBOGLET Nivelin D

 

Дебелослојна маса за израмнување

Nivelin D е варово-цементна маса за израмнување. Се употребува за израмнување на поголеми нерамнини на внатрешни и надворешни минерални површини (до 5 mm во еден слој. За израмнување и поправка на недостатоци на внатрешни, погрубо обработени ѕидни и тавански подлоги или за измазнување на немалтерисани бетонски тавански и слични површини, како и за измазнување на помали фасадни површини. Израмнетите фасадни површини може да се премачкуваат со сите видови на фасадни бои, а пак внатрешните површини се бојат со било која внатрешна дисперзна ѕидна боја, или можат да се лепат сите видови на тапети.

Својства
  • исклучително лесно се измазнува и бруси;
  • при сушење исклучително малку се собира;
  • се одликува со низок еластичен модул;
  • висока водоодбивност;
  • хидрофобиран е;
  • бела боја.