следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBOGLET Elektrofix
 
 
 
 

JUBOGLET Elektrofix

 

Гипс за електроинсталатерски работи

Elektrofix e брзо врзувачка смеса направена врз база на гипс. Наменет е за прицврстување на електрични водови, електроинсталациски цевки, влезни и разводни дозни, и други куќишта при електроинсталатерските работи, а и за пополнување на инсталациски канали, подлабоки расцепи, фуги, пукнатини, дупки и вдлабнатини на внатрешни ѕидни и тавански површини. Површината може да се пребои со една од внатрешните ѕидни дисперзни бои.