следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBOGLET
 
 
 
 

JUBOGLET

 

Репаратурен кит

Hobi kit е направен врз база на гипс. Се употребува за израмнување на поголеми вдлабнатини (до 5 cm) и нерамнини, за полнење на инсталациски канали, пукнатини и фуги. На помали површини може да се употребува и како класичен груб или фин малтер. Израмнетите површини, може да се пребојат со сите видови на дисперзни бои.

Својства
  • брзоврзувачка внатрешна ѕидна маса за израмнување;
  • се постигнува големи дебелини на нанос;
  • едноставно нанесување.