следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Jubofloor 1-10
 
 
 
 

Jubofloor 1-10

 

Тенкослојна подна маса за израмнување

Се употребува за подготовка или за фино израмнување (со најголема дебелина на наносот до 10 mm) на сите видови подови со цементни врзива (цементни кошулици, бетон, терацо и др.) за лепење на текстилни, пластични (линолеј, виназ, гима и др.)паркетни и други подни облоги во домови, каде корисната оптовареност не поминува над 150 kg/m2.

Карактеристики
  • дебелина на нанос дo 10 mm;
  • добра разливност и 'self-healing“ ефект;
  • долго отворено верме за работа (cca. 20 min);
  • брзо сушење и консолидација;
  • мал процент на собирање;
  • добра адхезија на субстратот;
  • мазна површина без пукнатини и пори;
  • светло сив.