следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Juboflex MS
 
 
 
 

Juboflex MS

 

MS полимер - леплива маса за дихтување

Juboflex MS е еднокомпонентна маса за дихтување направена врз база на хибриден MS полимер, се употребува за трајно еластично дихтување (фуги на споеви кајвештачки маси, метал, бетон, рамки на прозорци, за дилатациски фуги во градежништвото, помеѓу градежни префабрикати, на надворешни ѕидови, на стакленици) и лепење без посебни барања. За внатрешна и надворешна употреба.

Својства
  • трајно го поднесува растегнувањето и собирањето до 25 %;
  • добро се истиснува и на ниски температури;
  • не пролизгува во вертикални фуги;
  • одлични механички својства, добра еластичност и флексибилност и UV постојаност;
  • без растворувачи, изоцијанати и силикони;
  • потполно хемиски неутрален и без мирис;
  • собирањето при стврднувањето е помало од 1%;
  • многу добра отпорност на атмосферски влијанија и стареење.