следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL Unixil Finish Winter S
 
 
 
 

JUBIZOL Unixil Finish Winter S

 

Силоксанизиран акрилен измазнет малтер

Млатерот со додаток на JUBIZOL Finish Winter additive се употребува за изработка на завршен слој во JUBIZOL фасадните системи при ниски температури и голема релативна влажност на воздухот. Наменет е за декоративна заштита на фасадните ѕидни површини на сите видови градежни објекти, вклучувајќи и повеќе катни згради со минимални стреи, на EPS/XPS изолациска облога. Малтерот е направен од полимерни врзива и силоксански додатоци.

Својства
  • за нанесениот малтер е карактеристична еднаква зрнеста површина;
  • добро се прифаќа на сите фино рапави градежни подлоги;
  • високата содржина на силоксански додатоци обезбедува добра водоодбивност и голема отпорност на влијанието на издувни гасови, UV зраци и други атмосферски влијанија;
  • се одликува со голема цврстина;
  • долготрајна отпорност од зараза со ѕидни алги и мувла;
  • JUBIZOL Finish Winter additive - зимски додаток за забрзување на зацврстувањето на малтерот JUBIZOL Unixil Finish Winter S.