следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL Silicone Finish S
 
 
 
 

JUBIZOL Silicone Finish S

 

Декоративен силиконски измазнет малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Jubizol Silicone Finish S е наменет за изработка на завршниот слој во Jubizol фасадните системи со изолација од минерални плочи / ламели, како и за изолација од EPS и XPS на објекти без или со минимални кровни стреи. Силиконскиот малтер е направен на основа на комбинација од силиконски и други полимерни врзива. За нанесениот малтер е карактеристично рамномерна зрнеста површина. Добро се прифаќа на сите фино рапави градежни подлоги.

Својства
  • исклучителна цврстина и добра пареопропусност;
  • долготрајна висока водоодбивност;
  • намалува и нафаќањето на прав, саѓи и други нечистотии;
  • висока цврстина;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија;
  • постојан и на врнежи врз многу изложени фасадни површини од високи објекти со минимална кровна стреа;
  • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла;
  • малтер направен со комбинација од силиконски и други полимерни врзива
  • Во критични временски услови, во летниот период овој малтер може да се употребува без никаков ризик со додавање на JUBIZOL Summer Finish Additive.