следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL Nano Finish S
 
 
 
 

JUBIZOL Nano Finish S

 

Самочистечки силиконски измазнет малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Jubizol Nano Finish S е наменет за декоративна заштита на фасадни ѕидни површини на модерни згради без или со минимални кровни стреи, во системи со изолација од минерални плочи / ламели, како и за изолација од EPS и XPS. Самочистечки малтер направен на основа на комбинација од силиконски и други полимерни врзива. За нанесениот малтер е карактеристично рамномерна зрнеста површина. Добро се прифаќа на сите фино рапави градежни подлоги.

Својства

  • поради високата содржина на силиконски врзива и силоксански додатоци, на него потешко се прифаќа прав, саѓи и други нечистотии;
  • постојан е на врнежи врз многу изложени фасадни површини;
  • исклучително висока отпорност на влијанието на издувни гасови, UV зраци и други атмосферски влијанија;
  • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла;
  • направен е на база на најновите истражувањаза нанотехнологијата, на основа на комбинација од силиконски и други полимерни врзива.