следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL MW
 
 
 
 

JUBIZOL MW

 

Систем со минерална волна по мерка

Топлинско изолационен систем наменет за објекти пониски од 22 m, како и за објекти повисоки од 22 m.За изолација се користат ламели или плочи од минерална (камена) волна, а како завршен слој достапни се повеќе видови на завршни малтери JUBIZOL.Против пожарните заштитни прописи дозволуваат употреба на овој систем и на објекти повисоки од 22 m. Се одликува со голема пареопропусност, која многу се бара од страна на купувачите, а сите понудени завршни малтери обезбедуваат висока отпорност на атмосферски води.

Карактеристика на фасадата
  • Време на гаранција 15 години;
  • фасада од природни градежни материјали;
  • висока пареопропусност;
  • висока заштита од пожар, негорливост;
  • добра звучна изолација;
  • изглед на измазнета или пердашена фасадна површина во различна гранулација;
  • можност за користење на различни JUBIZOL материјали, со примена на изолација од минерална волна;
  • ги задоволува противпожарните правила за употреба на објекти повисоки од 22m;
  • долготрајна отпорност на алги и мувла.