следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL Lepilna malta winter
 
 
 
 

JUBIZOL Lepilna malta winter

 

Лепило и основен малтер

Во фасадните топлинско изолациски ситеми JUBIZOL EPS, JUBIZOL XPS и JUBIZOL S70, JUBIZOL Lepilna malta Winter се употребува како лепило за изолациската облога (плочи од експандиран и екструдиран полиститен) и како основен малтер врз изолациската облога при температури и до -10°C. Направена е на база на цемент и полимерни врзива.

Својства

  • погодно за вградување при температури -10°C;
  • микроармиран;
  • добри својства на цврстина;
  • исклучителна еластичност;
  • висока пареопропусност;
  • добро се прифаќа како на изолациски плочи, така и на сите видови ѕидни површини (немалтерисани цигли, бетонски ѕидови, намалтерисани ѕидови од поробетон, сите видови малтерисани ѕидови, влакнено цементни ѕидови и.т.н.).