следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL Horizontal
 
 
 
 

JUBIZOL Horizontal

 
 

JUBIZOL Horizontal e контактен топлотноизолациски систем со завршен слој од керамички плочо за надворешни подни површини (балкони, тераси,…). Може да се вгради на нови и стари објекти, се употребува за индивидуални и големи семејни објекти како и на деловни и индустриски градби, погоден е како за новоградби, така и при санација на постоечки градби. Со JUBIZOL Horizontal истовремено се решава топлинската изолација на надворешните ѕидови на објектот, како и соодветна заштита на подните површини, од врнежи од дожд и од други атмосверски влијанија. Со вградување на системот JUBIZOL Horizontal добиваме ефективен начин за решавање на феноменот на топлински мостови во фасадата преку ладните места, како што се тераси и балкони, каде што се појавуваат големи загуби на топлина. Овој систем е тенкослоен, кој е изграден без притисок во дебелина од 5 инчи или повеќе, сепак, со својата инсталација, особено во случај на реконструкција на згради, се избегнува голема височина на преминот меѓу надворешниот и внатрешниот простор.Системот овозможува едноставно создавање на подна површина, карактеристична со брзо и релативно евтина конструкција.

Изолациска подлога на подниот топлинскоизолациски систем JUBIZOL Horizontal е со плочи од експандиран полистирен.