следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL Finish Summer additive
 
 
 
 

JUBIZOL Finish Summer additive

 

Додаток за малтери (JUBIZOL UNIXIL Finish, akrilni, silikonski)

Додаток за зголемување на отвореното време за зацврстување на малтерите, се употребува со малтерите JUBIZOL Acryl Finish, JUBIZOL Unixil Finish, JUBIZOL Silicone Finish. Овозможува вградување на малтерот при високи температури од 25°C до 35°C и при ниска релативна влажност на воздухот. Со додавање на адитивот отвореното време на сите набројани малтери скоро се удвојува, зависно од условите на вградување на завршниот малтер. За дополнителна заштита се препорачува употреба на заштитни завеси при нанесувањето и сушењето, бидејќи со тоа се обезбедува дополнително смалување на влијанието на непогодните временски прилики (директно влијание на сонцето, верет или ниска влага).

Употребата на адитивот се препорачува при ветровито време и при температури од 25 до 35°C. При употребата на адитивот релативната влажност на воздухот не треба да биде поголема од 50 %. При ниски температури и висока релативна влажност на воздухот употребата на додатокот JUBIZOL Finish Summer additive не се препорачува, бидејќи со додавањето на адитивот, врмето на сушењето на малтерите многу се зголемува.

Додатокот за зголемување на отвореното време на малтерите, не ја менува избраната нијанса на малтерите.