следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL EPS F - W1 035
 
 
 
 

JUBIZOL EPS F - W1 035

 

Плоча од експандиран полистирен - EPS

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Плоча од експандиран полистирен - (EPS) за топлинска изолација на контактни фасади и фасадни системи во склад со ETAG 004 кај новоградби или за санација на сите видови на ѕидови. Представува економична топлинска заштита на надворешни ѕидови.

Својства
 • одличен топлински изолатор;
 • мало впивање на вода;
 • постојан и траен;
 • пареипропусен;
 • има добри механички својства при мали тежини;
 • ја намалува можноста од настанување на површинска кондензација на внатрешните страни од фасадните ѕидови;
 • топлотна стабилност на надворешните ѕидови во летните месеци и заштита од поголеми дилатациски движења;
 • не е штетен за околината.
Предности при вградување
 • преклопот оневозможува навлегување на лепилата помеѓу споевите на плочите;
 • одлично прифаќање на лепила на основни малтери;
 • димензиски стабилен;
 • не иритира и не се рони;
 • едноставен за вградување.