следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIN Metal
 
 
 
 

JUBIN Metal

 

Антикорозивна боја за метал

JUBIN Metal new generation е основна, а воедно и покривна боја за метал, кој се употребува за антикорозивна и декоративна заштита на конструкции и други елементи од челик и железо, внатре и надвор од градежните објекти на пр. огради, челична столарија и покуќнина, челични огради и челични декоративни елементи и т.н.

Во систем со JUBIN Metal primer може да се употреби и на други подлоги како: алуминиум, цинк, бакар.

Својства

  • производот не е штетен по околината и корисникот;
  • овозможува употреба директно на р’ѓа, без претходно брусење и пескарење до метален сјај4воедно е и основен и покривен премаз;
  • брзо сушење;
  • погоден за употреба на внатрешни и надворешни површини;
  • едноставно нанесување;
  • особено ниска содржина на високо-испарливи органски соединенија (VOC).