следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIN Decor Universal
 
 
 
 

JUBIN Decor Universal

 

Покривна боја за дрво и метал

JUBIN Decor Universal е покривна боја за дрво и метал, направена врз база на водена дисперзија, погодна е за декоративна заштита на дрвени конструкции и други дрвени површини, внатре и надвор од градежните објекти, како што се: дрвени кровни конструкции, стреи и други оплати, дрвени огради, дрвена столарија и покуќнина и т.н. Во системска заштита на дрвените конструкции, внатре и надвор од градежните објекти, заедно со JUBIN DECOR PRIMER. Кога сакаме да го заштитиме дрвото од штетници се употребува JUBIN Impregnaciа. Бојата може да се употреби и за заштита на метал во внатрешни простории, (маси, радијатори, метални додатоци на мебелот) со предходна употреба на JUBIN Metal primer на водена база.

Својства

  • производот не е штетен по околината и корисникот;
  • се одликува со брзо сушење;
  • без непријатен мирис;
  • нештетен по здравјето;
  • погоден за декоративна заштита на детски играчки и опрема за детски игралишта;
  • UV заштита од сонце;
  • едноставно нанесување;
  • особено ниска содржина на високо-испарливи органски соединенија (VOC).

Совет

Со претходна употреба на соодветен основен премаз, погоден е за метал.