следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIN Decor Primer
 
 
 
 

JUBIN Decor Primer

 

Основна боја за дрво

JUBIN Decor Primer е бела основна боја за заштита на внатрешни и надворешни дрвени површини. Блокатор за танин и на тој начин ја спречува појавата од жолтеникави дамки на површината на дрвото.

Својства
  • производот не е штетен по околината и корисникот;
  • се одликува со брзо сушење;
  • без непријатен мирис;
  • нештетен по здравјето;
  • погоден за декоративна заштита на детски играчки и опрема за детски игралишта;
  • UV заштита од сонце;
  • едноставно нанесување;
  • особено ниска содржина на високо-испарливи органски соединенија (VOC);
  • бела боја.