следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Hydrosol Elastic
 
 
 
 

Hydrosol Elastic

 

Еластична хидроизолациска маса

Hydrosol Elastic е смеса направен на база на цемент, која се употребува за еластична хидоизолација на надворешни и внатрешни површини за заштита од вода и влага. Погодна е за бетонски и цементни површини во бањи, на балкони, тераси, во базени пред вградување на керамички облоги, како и за заштита на вкопани градежни објекти во земја. Може да се бои или на неа да се вградат керамички облоги.

Својства

  • има добиено изјава за согласност за употреба во допир со вода за пиење;
  • ги задоволува барањата кај објекти за добивање, чување и подготвување на вода за пиење;
  • ниска пропусност за Радон, со што е обезбедена заштита на градежните објекти од Радон;
  • еластичен е, со долготрајна водонепропусна заштита;
  • одлично прифаќање на подлогата (и на стара керамика);
  • отпорен на позитивен и негативен притисок на водата;
  • ефикасно ги штити деловите на објектите од продирање на подземна влага;
  • за површини со посебни барања;
  • сива боја.