следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Hydrosol Classic
 
 
 
 

Hydrosol Classic

 

Хидроизолациска маса

Hydrosol Classic е сува индустриски подготвена смеса, направена врз база на цемент. Се употребува за изработка на хидроизолациска заштита на надворешни и внатрешни, бетонски и цементни површини, како на пр. резервоари за вода, канализациски системи, цоклиња, бетонски огради, потпорни ѕидови и т.н.

Својства
  • има добиено изјава за согласност за употреба во допир со вода за пиење;
  • ги задоволува барањата кајобјекти за добивање, чување и подготвување на вода за пиење;
  • ниска пропусност за Радон, со што е обезбедена заштита на градежните објекти од Радон;
  • одлична водонепропусност;
  • одлично прифаќање на подлогата;
  • ја спречува деградицијата на бетонот;
  • можност за боење и останати декоративни зафати;
  • сива боја.