следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Akrinol Flex
 
 
 
 

Akrinol Flex

 

Флексибилно лепило за керамика S1

Akrinol Flex е флексибилно лепило за керамика S1 (EN 12002), погоден е за лепење на керамички плочки, клинкер плочи и мозаик (освен стаклени) на ѕидни и подни површини;

Се употребува:
 • за лепење на подна керамика во објекти со подно греење;
 • за лепење на керамика врз стари керамички облоги;
 • за лепење на керамика во базени;
 • за проблематични подлоги;
 • за внатрешни и надворешни површини.

Својства

 • сива боја;
 • класа C2TE (EN 12004);
 • еластично лепило S1 (EN 12002);
 • продолжено отворено време за работа;
 • подобрени карактеристики;
 • термичка постојаност (- 40 до +70 C);
 • висок степен на прифаќање;
 • EN 12004 EN 12002.