следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
AKRIL emulzija
 
 
 
 

AKRIL emulzija

 

Акрилен основен премаз и пластификатор

ТОП ИЗБОР за сите видови минерални подлоги, соодветен и за гипс картонски плочи.

Својства

 • претставува поврзувачки мост меѓу подлогата и премазот;
 • ја егализира впивливоста на подлогата;
 • ги врзува правливите честички, кои не можеме да ги отстраниме со чистење;
 • овозможува подобро прифаќање;
 • ја зацврстува подлогата.
 • основен премаз пред боење со дисперзни бои, како и пред нанесување на минерални и акрилни малтери;
 • поврзувачки мост при врзувањето на стариот и новиот бетон;
 • како Б компонента, кај BAVALIT, JUBOLIN F и VALIT;
 • како додаток на некои спремни смеси за малтерисување (RENOVIRNI OMET) заради подобрување на технолошките особини и цврстината

Придобивки за инвеститорот/ изведувачот

 • Одличен завршен изглед на филмот од бојата
 • Достапност во различни пакувања
 • Најдобар сооднос меѓу квалитетот и цената
 • Го продолжува времето на нанесување нареден слој
 • Овозможува оптимална потрошувачка на бојата
 • Погодност и повеќенаменост