следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Silicatecolor
 
 
 
 

Silicatecolor

 

Микроармирана силикатна фасадна боја

Siliciatecolor е микроармирана фасадна боја, направена врз база на калиумово водено стакло. Поради специфичниот начин на хемиско врзување со минералната подлога, многу е погодна за обновување на фасадни површини на објекти од културното наследство (градби во стари градски средини, црквени објекти, замоци и т.н.). Може да се нанесува на добро прифатени стари акрилни, силикатни и силиконски наноси од боја, или декоративни малтери.

Својства
  • ефикасно ги премостува капиларните пукнатини (до 0,3 mm);
  • многу пареопропусна;
  • водоодбивна;
  • отпорна на атмосферски влијанија;
  • одлично покривна;
  • изглед: мат.