следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Ламели од минерална волна
 
 
 
 

Ламели од минерална волна

 

Ламели од минерална волна за контактни на фасади

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2

Фасадните ламели се наменети за топлинска заштита на надворешни ѕидови. Поради влакната кои се поставени под прав агол, ламелата има висока цврстина на раслојување, па затоа во основа и не треба да се прицврстува.

Својства
  • висока цврстина на раслојување;
  • висока топлинска изолативност;
  • пожарна заштита на објектот;
  • одлична пареопропусност;
  • поради добрата еластичност, ламелата е погодна за изолација на заоблени фасади, фасади со столбови...;
  • едноставна и брза изведба без типлење;
  • погодна е за новоградби и за санации (подлогата треба да е рамна +/- 1 cm на 4m должни;
  • сертифицирано од овластен институт од областа на градежни изолации FIW Munchen;
  • системски тест според ETAG 004.