следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUPOL Gold advanced
 
 
 
 

JUPOL Gold advanced

 

Високопокривна внатрешна перива боја

JUPOL Gold Advanced е високопокривна перива еколошка боја, кој се употребува за декоративна зашитита на пооптоварени внатрешни ѕидови и тавани, каде што се бара и естетски изглед на обоените површини. Се употребува за декоративна заштита на ѕидовии плафони во станбени и деловни објекти, школи, градинки, болници, хотели, домови за стари лица и други објекти. Во понудата е широката палета на нијанси по тон карта на JUB Favourite Feelings, NCS, како и RAL Classic.

Производството на бојата се одвива под постојан надзор на TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.

Со новата, напредна формула дополнително ги подобривме сите својства.

Својства

  • на располагање е во повеќе од 10.000 чисти и јасни тонови;
  • доста отпорна на мокро чистење со универзални куќни детергенти;
  • висока покривност- гарантирано со два наноса, дури и при употреба на интензивни нијанси
  • мат изглед;
  • исклучително ниска содржина на лесно испарувачки органски материи;
  • едноставна за нанесување;
  • висока пареопропусност.