shërbimet

1. ENTERIER
    - KNAUF SISTEM: plafone të lëshuara, aplikacione dekorative , shtresa mbuluese, murre ndarëse etj.
    - AMF PROGRAMI: plafone nga Hanter Daglas dhe Armstrong
    - MALTERIM MAKINERIK: plafone dhe murrëra me malter MP-75, malter cemet etj.
    - SHËRBIME PËR MOLERIM: gletim, molerim, molerim dekorativ.
    - PUNË PËGGADITORE PËR DYSHEME: koshulica maqinerike nga cementi, punime për qeramikë etj.
    - ELEKTRIKË: instalime elektrike, trupa ndriçues etj.
    - UJËSJELLËS: istalime ujësjellësi me galanteri.
    - ZDRUKTHTARI ENTERIERI: punë komplete
    - NXEMJE QËNDRORE: punë komplete me instalime të trupave ngrohës.
2. EKSTERIER
    - FASADA: DEMIT fasada me materiale nga brende të renomuara
    - ZDRUKTHTARI FASADASH: dritare, dyer nga PVC dhe druri.
    - PUNË LIMARIE: realizim komplet
    - REALIZIM PARTETIK: aplikim komplet