referencat

1. Objekte afariste:
    - RESTORAN EUROAKTIVA- Shkup
    - SUPERMARKET PRINC- Shkup
    - QT SARAJ- Shkup
    - HOTEL DUVET- Shkup
    - HOTEL HAMBURG- Shkup
    - HOTEL LUKSOR- Shkup
    - HOTEL PRINC- Shkup
    - RESTORAN AVANTI- Shkup
    - VARUS- Shkup
    - POMPA E BENZINËS LUKOIL- Kumanovë (qendër)
2. OBJEKTE BANESORE
    - ZFS KOM- Shkup
    - ARS PROJEKT SQE- Kumanovë
    - EKSTRA PROEKT- Shkup
3. SHTËPI DHE BANESA INDIVIDUALE
    - Rregullim enterieri dhe eksterieri
4. INSTITUCIONE
    - ISHP SHTËPIA SHËNDETSORE e SHKUPIT- Shkup (punë ndërtimtarie- zejtarie)
    - FONDI PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR I MAQEDONISË
    - KOMUNA ÇAIR- Shkup
    - SHF 26 Korriku- Shkup
    - Kopshti FIDANI- Shkup
    - SHMPK CVETAN DIMOV- Shkup