produktet

Shitore e specializuar për materiale për zejtari dhe ndërtimtari:

    - Elektrikë
    - Ngjyra dhe llaqe
    - Prodhime hekuri
    - Pajisje pune dore
    - Ujësjellës
    - Qendër fasade: stiropor, rrjetë, ngjitës, malter plastik dekorativ nga brendet e renomuara me ETA çertifikatë
    - Nuancim kompjutorik i ngjyrave
    - Tapeta etj.