kontakt

Nëse keni pyetje Ju lutemi na kontaktoni në


GIPS IMOBILIA DIZAJN D.O.O.
Eksport- Import Shkup

1000 Shkup- R. e Maqedonisë
Rr. Xhon Kenedi nr. 9a
Tel/Faks: ++389 2/ 26-14-125

Mob: ++389 70/ 233-463

Email: info@gipsimobilia.com.mk