услуги

1. ИНТЕРИЕР
    - КНАУФ СИСТЕМ: спуштени плафони, декоративни апликации, облоги, преградни ѕидови и сл.
    - АМФ ПРОГРАМА: плафони од Хантер Даглас и Армстронг
    - МАШИНСКО МАЛТЕРИСУВАЊЕ: плафони и ѕидови со малтер МП-75, цементен малтер...
    - МОЛЕРОФАРБАРСКИ УСЛУГИ: глетовање, молерај, декоративен молерај...
    - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ: машински-цементни кошулици, керамички работи идр.
    - ЕЛЕКТРИКА: електрични инсталации, расветни тела...
    - ВОДОВОД: водоводни инсталации со галантерија.
    - ЕНТЕРИЕРНА СТОЛАРИЈА: комплетна изведба
    - ПАРНОГРЕЕЊЕ: комплетна изведба со инсталации и грејни тела.
2. ЕКСТЕРИЕР
    - ФАСАДИ: ДЕМИТ фасада со материјали од реномирани брендови
    - ФАСАДНА СТОЛАРИЈА: прозори, врати од ПВЦ и дрво.
    - ЛИМАРСКИ РАБОТИ: комплетна изведбав
    - ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ: комплетна изведба