референци

1. Деловни објекти:
    - РЕСТОРАН ЕУРОАКТИВА- Скопје
    - СУПЕРМАРКЕТ ПРИНЦ- Скопје
    - ТЦ САРАЈ- Скопје
    - ХОТЕЛ ДУВЕТ- Скопје
    - ХОТЕЛ ХАМБУРГ- Скопје
    - ХОТЕЛ ЛУКСОР- Скопје
    - ХОТЕЛ ПРИНЦ- Скопје
    - РЕСТОРАН АВАНТИ- Скопјеe
    - ВАРУС- Скопје
    - БЕНЗИНСКА ПУМПА ЛУКОИЛ- Куманово (центар) И др.
2. СТАМБЕНИ ЗГРАДИ
    - ЗСФ КОМ- Скопје
    - АРС ПРОЈЕКТ СЌЕ- Куманово
    - АКСА ИНЖЕЊЕРИНГ- Скопје
    - ЕКСТРА ПРОЕКТ- Скопје
3. ИНДИВИДУАЛНИ КУЌИ И СТАНОВИ:
    - Интериерно и екстериерно уредување
4. ИНСТИТУЦИИ
    - ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ на СКОПЈЕ- Скопје (градежно-занаетски работи)
    - ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО- ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
    - ОПШТИНА ЧАИР- Скопје
    - ОУ 26-ти ЈУЛИ- Скопје
    - ЈОУДГ ФИДАНИ- Скопјеe
    - СУГС ЦВЕТАН ДИМОВ- Скопје