следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBOSAN W130
 
 
 
 

JUBOSAN W130

 

Санациски малтер WTA

Jubosan W130 sanirni omet се користи за изработка на нов малтер на влажни ѕидови.

Својства
  • дава исклучителни резултати при санација на влажни ѕидови;
  • голема водонепропусност на малтерот;
  • голема пареопрпусност;
  • добра спроводливост на топлина;
  • не го зголемува капиларното искачување на водата;
  • може да се бои или надогради со декоративен малтер;
  • усогласен е со барањата EN 998-1.