следете не:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gips Imobilia Design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
JUBIZOL EPS F Graphite - G0
 
 
 
 

JUBIZOL EPS F Graphite - G0

 

Сив фасаден EPS без преклоп

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80

Плоча од експандиран полистирен (EPS) со додаток на графит, се користи во новоградбата како и за доизолирање на фасадни ѕидови.

Графитниот EPS е специфичен по вградените честички од графит кои ја одбиваат топлината како што огледалото ја одбива светлината и на тојначин значително го намалува преносот на топлината. Во споредба со белиот EPS топлотните карактеристики се подобрени за 20%. Помалата дебелина на фасадната обвивка на зградата е неопходна пред сe поради изгледот на надворешните и внатрешните полици, тераси, балкони....

Својства
 • за 20% подобар изолатор во однос на белиот EPS;
 • мала водовпивливост;
 • постојан и издржлив;
 • пареопропусен;
 • има добри механички својства кајпомали оптоварувања;
 • еколошки;
 • ја смалува можноста за настанување на површинска кондензација на внатрешните страни на фасадните ѕидови;
 • оптимална и економична топлотна заштита на надворешните ѕидови.
Предност при вградување
 • одлично се прифаќа за лепак и малтер;
 • димензиски стабилен;
 • едноставен за вградување;
 • не иритира и не се рони.